FUNDACJA - AKADEMIA PASJI I ROZWOJU

 

GŁÓWNE CELE NASZEJ FUNDACJI:

Pomoc dzieciom i młodzieży z ubogich rodzin w realizacji ich pasji muzycznych
i artystycznych. Dzieci i młodzież, które z różnych powodów nie stać na płacenie czesnego, otrzymują od nas możliwość kształcenia się w zakresie śpiewu, gry na instrumentach, aktorstwa, tańca. 

Pomoc dla dzieci i młodzieży w depresji, z zaburzeniami i problemami psychicznymi czy
po próbach samobójczych.

Organizacja wydarzeń kulturalnych takich jak Festiwal Piosenki Bajkowej. Organizacja warsztatów artystycznych, psychologicznych.

Integrowanie osób o podobnych zainteresowaniach. 

 

„UWIERZ WŁASNYM SKRZYDŁOM”

 

NASZĄ MISJĄ  jest wspieranie tych, którzy chcą rozwijać się artystycznie bez względu na wiek,  umiejętności, zasobność portfela czy problemy osobiste

Najmłodszy uczeń szkoły jest w wieku 5 lat, a uczęszczają do nas nawet seniorzy.

ŁĄCZYMY SZTUKĘ Z PSYCHOLOGIĄNasze zajęcia prowadzone są z dużą empatią i wyrozumiałością. Poprzez odpowiednie podejście trenerów nasi podopieczni:

                                              * spełniają swoje marzenia, 

                                              * poprawiają swój stan psychiczny, 

                                              * odnajdują i rozwijają swoją pasję, 

                                              * uczą się wyrażać siebie poprzez śpiew, taniec i aktorstwo. 

JAK POMÓC?

  • Zostań wolontariuszem! Masz czas, który chciałbyś/ chciałabyś ambitnie wykorzystać, nauczyć się wielu nowych rzeczy i poznać fantastycznych ludzi? 
    Zapraszamy Cię do nas do biura. (Wzgórze 19) 
  • Zapisz się na zajęcia muzyczne oraz artystyczne do nas. Dzięki czesnemu, które regularnie opłacasz w naszej szkole, my jako Fundacja finansujemy lekcję utalentowanej lecz ubogiej osobie.
  • Wpłać darowiznę:

Numer konta bankowego: 85 1140 2004 0000 3302 7906 9335

Nazwa i adres: Fundacja 
Akademia Pasji i Rozwoju, ul. Wzgórze 19, 43-300 Bielsko-Biała

Tytułem: Darowizna na cele statutowe

  • Poznajmy się!

 

Przedsiębiorstwo Społeczne o nazwie FUNDACJA AKADEMIA PASJI I ROZWOJU utworzyło trzy miejsca pracy w ramach projektu „OWES obszaru bielskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej.